Placeholder

Featured

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Pro-idea s.r.o., IČ: 287 38 608, se sídlem Zámecké náměstí 511/10, 415 01 Teplice, do obchodního rejstříku zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 
12. ledna 2011, oddíl C, vložka 29666.

Pro-idea s.r.o. nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pro-idea s.r.o. nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

Správce zpracovává tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefon, IČ, adresa, fotografie, IP adresa.

Zdroje a účel zpracování

Pro-idea s.r.o. získává osobní údaje přímo od subjektů údajů, a to z několika důvodů:

  • jméno, příjmení, e-mail a telefon prostřednictvím kontaktního a poptávkového formuláře. Zpracování osobních údajů se děje za účelem komunikace se zákazníky, vyřízení objednávky služeb, a to pouze po uděleném souhlasu. Osobní údaje subjektů údajů se ukládají společně s datem souhlasu do redakčního systému. IČ a adresa přímo od zákazníků za účelem fakturace objednaných služeb, osobní údaje se ukládají do webové aplikace Fakturoid.
  • fotografie přímo od zákazníků. Zpracování fotografií se děje za účelem zveřejnění referencí klientů, a to pouze po uděleném souhlasu se zveřejněním. Osobní údaje subjektů údajů se ukládají do redakčního systému.
  • IP adresy prostřednictvím online aplikace Smartsupp (chat). Chat se používá za účelem zajištění technické a zákaznické podpory. Zpracování osobních údajů se děje automaticky.

Příjemci osobních údajů

Pro-idea s.r.o. nepředává osobní údaje žádným třetím stranám. Výjimku tvoří zpracovatelé, kteří plní úkoly pro Správce a mají s ním uzavřenu Smlouvu o zpracování osobních údajů.

Zpracovateli jsou:

  • fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona zabývající se IT řešením (programátoři)
  • správce serveru 

Bezpečnost

Správce považuje ochranu osobních údajů za prioritní. Osobní údaje jsou v maximálně možné míře chráněny za použití technických a organizačních opatření. Webové stránky jsou zabezpečeny protokolem HTTPS. Ke všem databázím je omezený přístup, který je povolen pouze oprávněným osobám. Tyto osoby jsou rovněž vázány povinností mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací.

Používání souborů cookie


Kontaktní e-mail na Správce: info@kolibrio.cz


V Teplicích dne 25. 5. 2018